Årsmöte 15 april

Härmed bjuder vi in till årsmöte i Grästorps Kampsportsförening!

Tid och plats:

Söndag 15 april kl 13:00 i Kulturhuset, Grästorp

Årsmötet äger rum i Bellmansalen.

Inför årsmötet så kan det vara bra att veta vad ett årsmöte är för något och hur det fungerar.

Först och främst är vi en ideell förening där alla medlemmar bestämmer lika mycket.

Under hela året drivs föreningen av en styrelse som fått ert uppdrag att ta hand om föreningen på det sätt som ni bestämt.

Därför är årsmötet det viktigaste mötet på året och det högsta beslutande organet där alla medlemmar får komma till tals.

Förutom att ni bestämmer vilka som skall få förtroendet att driva föreningen i styrelsen så får ni komma med vilka förslag som helst, sk. motioner.

Så tänk igenom om det är något ni vill förändra i vår förening, skriv ner det och skicka till någon i styrelsen. (Ex. genom att svara på detta mail). Styrelsen är skyldiga att behandla alla motioner och genomföra de som röstats igenom.

Styrelsen idag består av:

Ordförande Elisabeth Hansson Ohlsson

Sekreterare Ann Sandberg

Kassör Robert Baldinger

Ledamot Björn Skoog

Ledamot Rune Eines

Ledamot Elin Fransson

Ledamot Henrik Svensson

Ledamot Simon Karlsson (Ungdomsrepresentant)

Under årsmötet kommer ni få höra en verskamhetsberättelse om hur 2017 gick samt en plan för hur vi planerat 2018. Vi kommer också presentera en budget för hur era pengar skall spenderas. Något som måste godkännas av er.

Ni kommer också få besluta om styrelsen gjort ett bra arbete 2017 och om de skall beviljas ansvarsfrihet (om det vart bra) eller ej (om de gjort dumma saker). Som hjälp kommer ni få rekommendation våra revisorer som granskat styrelsens arbete och ekonomi.

Så, använd din medlemsavgift till att påverka din förening.

Notera att du skall vara medlem under 2018 för att få rösta så glöm inte betala medlemsavgiften.

I er tjänst

Styrelsen