Iaido

Iaido är konsten att dra det japanska svärdet. Iaidons ursprungliga tekniker kom till för att användas i strid men har numera ersatts av andra intentioner. Man tränar Iaido ensam mot tänkta motståndare enligt noga bestämda rörelsemönster.

Vår Iaido, Hoku Shin Ko Ryu Iaido, bygger på en samling av tekniker och erfarenheter som Soke Jan Erik Karlsson samlat på sig och utvecklat genom åren. Grunden ligger i Toyama Ryu Iaido och Hontai Yoshin Ryu Kobujutsu/Iaijutsu.

Nybörjare är välkomna att börja när som helst. Det är bara att dyka upp i träningskläder, barfota och med vattenflaska.

Gå till träningsschemat för att se när din träning är!